Support

Alle hverdager 0800 – 1600

+47 98 222 302

Vi legger opp til at kunden kan velge å benytte Aspector sin servicedesk som et felles rapporterings punkt, ikke bare for oppgaver som ligger innenfor kundeforholdet, men også for tilleggsoppgaver som kunden måtte ønske å få utført. I tillegg kan vi eventuelt ta ansvaret for henvendelser som gjelder en eller flere av de øvrige leverandører kunden benytter. Et eksempel er linjefeil hvor brukeren selvfølgelig har problemer med å finne ut hvor feilsituasjonen oppstår, og dermed er det naturlig å rapportere dette til servicedesken. Det skal være færrest mulige ledd mellom sluttbruker og den som skal yte nødvendig hjelp. Normalt ikke mer enn 2 ledd.

Ved rapportering av driftsproblemer og oppgaver til vår servicedesk, så legger vi opp til at så mange oppgaver som mulig skal løses med en gang de er rapportert, og av den person som feilen rapporteres til. Uansett er det vårt mål at vi aldri skal ha mer enn 2 ledd før feilen blir rettet eller oppgaven utført. Alle henvendelser med tilhørende aktiviteter blir logget i vårt sakssystem. Dette gjelder også henvendelser gjennom selvbetjeningportalen, noe som sikrer gode rapporter på antall hendelser, rettetider, tidsforbruk osv. 

Selvbetjeningsportalen er en webside og app der brukerne kan bestille de IT tjenester de kvalifiserer til. Dette kan være alt fra enkle tjenester som å resette passord eller installere en applikasjon, til mer avanserte valg som å bestille, endre og si opp brukere på løsningen. Løsningen støtter avansert funksjonalitet for å godkjenne bestillinger og delegering av godkjennings ansvar ved ferie og sykdom. Hva som er bestilt, av hvem, når det er levert og hvem som godkjente bestillingen lagres i løsningen slik at man får en unik sporbarhet som vil være nyttig ved IT revisjoner og ditt GDPR arbeid. 

Aspector Thincom AS

Veritasveien 20, 1323 Høvik

Postboks 303
1323 Høvik

+47 98 222 300

Aspector Thincom AS

Storhammaren 8A

8150 Ørnes

+47 98 222 300

aspector @ aspector.no