Automasjon og selvbetjening av IT tjenester

Automatisering av IT tjenester er vårt største satsingsområde og sakte men sikkert endrer dette oss som leverandør, og dere som kunde. For å beskrive hva dette kan gi din bedrift har vi valgt å si litt om hvilke fordeler vi som et selskap skal høste av dette.

Aspector ønsket å oppnå:

 • Effektivisere enkle support/driftsoppgaver ved å tilby disse i en selvbetjeningsportal til både ansatte og kunder.
 • Få 100 % kontroll på alles rettigheter og at rettigheter føler den ansattes ansvar og stilling under hele ansettelsesforholdet. Når ansettelsesforholdet avsluttes skal tilganger og lisenser automatisk trekkes tilbake og dokumenteres for bl.a. å understøtte GDPR.
 • Våre kunder har også andre leverandører og for å ikke tråkke i hverandres bedd ønsker vi en tilgangsstyring slik at andre leverandører får en sikker pålogging, kun tilgang til nødvendige tjenester og kontroll på data inn og ut til kundens systemer. Dette må dokumenteres og i noen tilfeller godkjennes. Tilganger trekkes automatisk tilbake etter endt oppdrag.
 • Tilby våre kunder en selvbetjeningsportal der de vanligste IT tjenestene kan bestilles 24/7/365 uten interaksjon fra driftsavdelingen. Slike IT tjenester kan være, men ikke begrenset til:
  • Resette passord
  • Bestille ny permanent og midlertidig bruker
  • Si opp bruker
  • Bestille applikasjoner til lokal klient
  • Bestille admin rettigheter på lokal klient ved behov
  • Ta ut rapporter
  • Delegere godkjenningsmyndig til annen person pga. ferie, sykdom osv.
  • Bestille tilgang til andre leverandører
 • Skaleringsfordeler ved bruk av automasjon. Med slike løsninger kan man enkel gjøre et stort antall endringer på brukere, installere applikasjoner på mange PCer/Servere, endre sikkerhetsregime på alle maskiner i organisasjonen osv.
 • Øke kundeopplevelsen ved å informere involverte parter om status på bestilte tjenester, påminnelser og bekreftelser på utførte bestillinger. Et eksempel kan være opprettelse av ny bruker. Bestiller får bekreftelse på at brukeren er opprettet på rett dato. Den nye ansatte får en hyggelig mail med velkommen til oss, passord på sms og kanskje beskjed om å lese og signere selskapets retningslinjer for bruk av kundens utstyr, løsning og data. Bestiller eller nærmeste leder kan igjen få beskjed om at selskapets retningslinjer er lest og bekreftet, og kanskje først da tillattes det at den nyansatt får sende mail eksternt.
 • IT sikkerhet er viktig for oss og slik automatisering øker sikkerheten ytterligere. Dette legger grunnlaget for at ingen har rettigheter de ikke trenger, at man kan stole på distribusjonslister, kontroll på alle privilegerte/administrator brukere, whitelisting av hvilke applikasjoner som kan benyttes, dynamisk kunne styre hva ansatte har lov til avhengig av klient de benytter, tidspunkt, dato, nettverket de er på osv..
 • Løsningen har gode verktøy for lisensadministrasjon og gir god innsikt i om man betaler for lisenser som ikke benyttes. I tillegg vil automatisering av endringer på brukere kunne ta tilbake og omfordele lisenser automatisk og på denne måten slippe overhead på antall lisenser. Tid brukt for å bevise at man er innenfor de enkelte produsenter regler minimeres samtidig.

Listen ovenfor tar opp en del aktuelle tema som kan forbedres ved å ta i bruk automasjon av IT-tjenester. Aspector har laget mye i vår løsning, noe kan tas i bruk med en gang, men virkelig nytte får man når det tilpasses og integreres med din bedrifts løsninger. Vårt råd er å starte med en kort liste over de oppgavene som gir mest effekt å automatisere. Det kan være et ønske om å heve sikkerheten på klientene, eller man går inn i en fase der man skal ansette mange, eller rett og slett har et konkret behov for å oppgradere en applikasjon på mange maskiner. GDPR er et stort fokus og compliance eller etterlevelse kan være vanskelig å tilfredsstille. Ved å automatisere kan du bevise at rutiner er fulgt, ingen person har glemt en liten del av rutinen!

Ta kontakt i dag! Dette vil gjøre deg mer konkurransedyktig!

Aspector Thincom AS

Veritasvn. 20, 1323 Høvik

Postboks 303
1323 Høvik
 +47 98 222 300

Aspector Thincom AS

Storhammaren 8A