Datasentral

Fysisk sikring av tilgang til datasentral og system

Leverandørens datasentral er sikret med adgangskontroll på flere nivåer.  Ansatte har egne adgangskort som regulerer tilgangen til Leverandørens lokaler og driftsfasiliteter.  Kun de ansatte med behov for tilgang til datasentralen har mulighet for tilgang til slikt utstyr.  Leverandøren opererer i lokaler som eies av Veritas Eiendom, og driftspersonale innen VVS, Elektro, Telecom og sikkerhet har tilgang til datasentralen der utstyret er plassert.  Oversikt over samtlige personer som har tilgang til lokalene kan utleveres på forespørsel. Aksesslogger med oversikt over hvilke personer som har entret lokalene er tilgjengelig i de tilfellene der det er mistanke om kriminelle handlinger, og etter at forholdet er meldt til politiet.

Leverandørens driftssentral er tilgangsbegrenset med alarm og med systemer for adgangskontroll.  Tilgang begrenses til de av Leverandørens ansatte eller Leverandørens representanter som benyttes ved drift av Leverandørens kunder.

Sikring mot brann

Leverandørens lokaler er sikret mot brann med to automatiske Halotron anlegg.  Halotron er en såkalt ”clean agent” som ikke leder elektrisitet, som er flyktig eller gass lignende og som ikke legger igjen belegg etter fordampning. Halotron benyttes som erstatning for Halon som nå er forbudt.  Kontroll og oppfølging av anlegget gjennomføres av Det Norske Veritas. Det er automatisk varsling til brannvesen når brannalarm utløses ved Veritas senteret, det gjelder både ordinære rom og i datasentralene.

Sikring av strømtilførsel

Leverandørens datasentral sikrer stabil strømleveranse gjennom doble UPS anlegg med batteribackup.   Diesel generator benyttes for leveranse av strøm for å sikre at batteribankene aldri står i fare for å tømmes. Ved strømbrudd starter dieselaggregatet mer eller mindre umiddelbart. Systemet for strømsikring inspiseres, vedlikeholdes og testes av produsent jevnlig og i samarbeid med Det Norske Veritas.  UPS systemer har døgnkontinuerlig overvåking med varslingsrutiner, en tjeneste som også leveres av Det Norske Veritas. Alle komponenter som skal til for å holde datalinjer for kunden operative er koblet til UPS anlegg, og vi har erfart at strømbrudd i området ikke medfører problemer for de geografiske enheter for kundene.  I praksis har strømmen vært borte i meget stort område rundt Veritas senteret i flere timer uten at det har medført brudd i tilgangen til systemene for våre kunder.

Kjøling av maskinparken

Leverandørens datasentral har redundans på kjølemaskiner som besørger korrekt temperatur for Kundens datasystemer.  Det totale kjølesystemet er overvåket og følges opp av Det Norske Veritas. Det primære kjølesystemet utnytter havet utenfor Veritas får å redusere strømkostnadner.

24 timer vakt på lokaler

Leverandørens lokaler på Høvik, inklusive datasentral, har døgnkontinuerlig vaktbemanning.  Alle tekniske anlegg som besørger kjøling, strømleveranse, adgangskontroll og brannvarsling/slukning har overvåkningsløsninger som er døgnkontinuerlig bemannet.

Aspector Thincom AS

Veritasveien 20, 1323 Høvik

Postboks 303
1323 Høvik

+47 98 222 300

Aspector Thincom AS

Storhammaren 8A

8150 Ørnes

+47 98 222 300

aspector @ aspector.no