Driftstjenester

Aspector Thincom AS skal være en førende tjenesteyter innen drift og forvaltning av infrastruktur og applikasjoner for sine kunder, der kundens opplevelse av tjenesteytingen skal ha stort fokus.

Dette inkluderer blant annet at vi har som strategi at vår Helpdesk og Support skal bemannes med personell som har meget god kompetanse om de enkelte kundene sitt datasystem og applikasjoner. Vi legger til rette for at de har IT teknisk kompetanse til å gjennomføre alt arbeid på henvendelser, og har som overordnet målsetning at minst 80 % av henvendelsene skal kunne utføres av den som mottar henvendelsen. På denne måten sikrer vi en god brukeropplevelse av vår Helpdesk og at brukernes henvendelser raskt og enkelt blir utført.

Våre kunder er typiske SMB kunder, fordelt utover hele landet. Våre kunder benytter både vår private nettsky og den offentlige nettskyen.

 

Aspector Thincom AS

Veritasvn. 20, 1323 Høvik

Postboks 303
1323 Høvik
 +47 98 222 300

Aspector Thincom AS

Storhammaren 8A