Drift av journalsystemer

Drift av journal systemer (EPJ) til legekontor, legevakt og bedriftshelsetjenesten har vært et satsingsområde for Aspector Thincom siden årtusen skiftet. Vi har i perioden opparbeidet meget gode erfaring med flere EPJ systemer og ikke minst med alt utstyr som skal integreres med slike systemer. De siste årene har vi sett en økende etterspørsel etter fjerndrift av EPJ systemer, mange kaller det fjernserver. Lang erfaring med drift av EPJ systemer og mulighet til å benytte vår support for alle IT relaterte henvendelser oppgis av våre kunder som viktig for deres beslutning om å la oss drifte deres systemer. For oss er det helt naturlig å være samlingspunktet for IT henvendelser, selv om henvendelsen ikke direkte er vårt ansvar. Vi kan trolig raskere og bedre delegere, feilsøke og diskutere med dine andre IT leverandører, f.eks. linjeleverandør.

Ta kontakt med oss for nærmere informasjon om våre leveranser og tjenester. Av sikkerhetshensyn ønsker vi ikke å gå ut med generelle referanser, men selvsagt kan vi fremskaffe relevante referanser til din virksomhet.

 

 

 

Aspector Thincom AS

Veritasveien 20, 1323 Høvik

Postboks 303
1323 Høvik

+47 98 222 300

Aspector Thincom AS

Storhammaren 8A

8150 Ørnes

+47 98 222 300

aspector @ aspector.no