Måned: oktober 2018

Datasentral

Leverandørens datasentral er sikret med adgangskontroll på flere nivåer.  Ansatte har egne adgangskort som regulerer tilgangen til Leverandørens lokaler og driftsfasiliteter.  Kun de ansatte med behov for tilgang til datasentralen har mulighet for tilgang til slikt utstyr.  Leverandøren opererer i lokaler som eies av Veritas Eiendom, og driftspersonale innen VVS, Elektro, Telecom og sikkerhet har tilgang til datasentralen der utstyret er plassert.

Driftstjenester

Aspector Thincom AS skal være en førende tjenesteyter innen drift og forvaltning av infrastruktur og applikasjoner for sine kunder, der kundens opplevelse av tjenesteytingen skal ha stort fokus.

Dette inkluderer blant annet at vi har som strategi at vår Helpdesk og Support skal bemannes med personell som har meget god kompetanse om de enkelte kundene sitt datasystem og applikasjoner.

Drift av journalsystemer

Drift av journal systemer (EPJ) til legekontor, legevakt og bedriftshelsetjenesten har vært et satsingsområde for Aspector Thincom siden årtusen skiftet. Vi har i perioden opparbeidet meget gode erfaring med flere EPJ systemer og ikke minst med alt utstyr som skal integreres med slike systemer.

Automasjon og selvbetjening av IT tjenester

Automatisering av IT tjenester er vårt største satsingsområde og sakte men sikkert endrer dette oss som Leverandør og dere som kunde. For å beskrive hva dette kan gi din bedrift har vi valgt å si litt om hvorfor vi har valgt å bruke mye resurser på dette.

Skype med summetone

Sammen med vår samarbeidspartner Phonect as ønsker vi å tilby neste generasjons telefoni- og sentralbordløsning (opsjon). Dette realiseres ved å bruke Microsofts Skype for Business, legge på telefoni funksjonalitet og om ønskelig sentralbord tjenester via en applikasjon som heter Competella.

Citrix Files

Som en del av våre fjerndriftkonsepter har vi i alle år hatt et partnerskap med Citrix. Det vi ønsker å fortelle om her er et Citrix produkt som står på egne ben. Produktet het Citrix ShareFile, nå nylig omdøpt til Citrix Files. Det er en direkte konkurrent til Microsoft OneDrive for Business, men har mye viktig funksjonalitet som OneDrive mangler. Sikkerhet er nøkkelordet her og det er trolig mye av årsaken til at 99 % av de såkalte Fortune 500 selskapene på børsen i USA benytter Citrix Files.

AeroHive

Vi startet å arbeid med AeroHive for mange år siden. Målet da som nå var en kontroller løs trådløs løsning som kunne implementeres, driftes og overvåkes i skyen. Med kunder over hele landet er det viktig for oss å ha et felles sted å sette opp nytt utstyr, oppgradere utstyr, endre konfigurasjon, feilsøke og overvåke våre kunders nettverk. Valget falt den gang på AeroHive Networks og det har vært et meget godt valg.

Aspector Thincom AS

Veritasveien 20, 1323 Høvik

Postboks 303
1323 Høvik

+47 98 222 300

Aspector Thincom AS

Storhammaren 8A

8150 Ørnes

+47 98 222 300

aspector @ aspector.no